Executive Options B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Executive Options B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede ingetreden technische storingen. Executive Options B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door toegang tot deze site.
Executive Options B.V.

Een planmatige werkwijze is de meest effectieve manier om personen en goederen te beveiligen of om kostbare informatie of kwetsbare processen te bewaken. De adviseurs van Executive Options B.V. geven u op heldere en praktische wijze uitleg over zaken als risicomanagement, fraudebestrijding, organisatorische en bouwtechnische / elektronische voorzieningen. Zo wijzen wij u de weg naar de beste beveiligingsoplossing.

Als bedrijf hebben wij een zeer representatieve klantenkring, waaronder ook ministeries. Tevens zijn wij uitvoerig gescreend.

Voor het beveiligen van villa of villapark werken we nauw samen met ons zusterbedrijf Vigilantis Security B.V.. Vigilantis is met name actief in Eindhoven, Waalre en omstreken, maar ook in andere plaatsen kunnen diensten worden geleverd.

"We aim to maximise corporate profitability by eliminating unnecessary loss"