Executive Options B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Executive Options B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede ingetreden technische storingen. Executive Options B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door toegang tot deze site.
Toedrachtonderzoek

In opdracht van de Markt Financiële Dienstverlening (met name banken en verzekeraars) wordt door Executive Options B.V. onderzoek verricht naar de toedracht van schade-evenementen. Hierbij worden de disciplines tactisch-, technisch- en digitaal onderzoek integraal ingezet. U kunt een beroep doen op de expertise van Executive Options B.V. ingeval van brandschade, letselschade, leven schade, mogelijke fraude met reisverzekeringen, aansprakelijkheidschade, inbraakschade, etc...

Ook voor contra onderzoek kunt u een beroep op ons doen.

Door de jarenlange ervaring op dit gebied, is een groot en waardevol netwerk van bronnen ontstaan waardoor voor de onderzoekers van Executive Options B.V. vaak deuren opengaan die voor anderen gesloten blijven.

De onderzoekers van Executive Options B.V. hebben allen een ruime ervaring opgedaan binnen recherche afdelingen van politie en marechaussee en het particuliere toedracht onderzoek. Executive Options B.V. conformeert zich bij de uitvoering van onderzoeken onverkort aan de Privacy gedragscode en de Gedragscode particulier onderzoek van het Verbond van Verzekeraars.

Indien u meer informatie wenst over deze vorm van dienstverlening, neemt u dan contact op met het kantoor van Executive Options B.V.. Wij zullen u graag vrijblijvend informeren omtrent de mogelijkheden in uw specifieke situatie.