Executive Options B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Executive Options B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede ingetreden technische storingen. Executive Options B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door toegang tot deze site.
Privacy

Door te kiezen voor professionele persoonsbeveiliging wordt de privacy vaak in meer of mindere mate aangetast.

Executive Options B.V. heeft, door haar ruime ervaring, gevoel voor deze balans tussen de privacy en de veiligheid van onze opdrachtgevers. Hierdoor vindt optimale beveiliging plaats en wordt desondanks de privacy en de normale gang van zaken nauwelijks aangetast.

Executive Options B.V. levert daarbij, naar behoefte, persoonlijke beveiliging op maat, opdat onze opdrachtgevers zich veilig kunnen verplaatsen, werken, wonen en ontspannen.

Beveiligen is maatwerk. Tijdens een persoonlijk gesprek bezien wij graag uw specifieke situatie en kunnen wij u informeren over de wijze waarop u in uw geval het beste beveiligd kan worden.