Executive Options B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Executive Options B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede ingetreden technische storingen. Executive Options B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door toegang tot deze site.
Buitenland

Door de jarenlange ervaring in bijzondere defensie eenheden en de vele uitzendingen naar risico gebieden, zijn de experts binnen Executive Options B.V. zeer bekend met de internationale gebruiken en bijzonderheden. Hierdoor heeft men een ruim internationaal netwerk van bronnen en steunpunten opgebouwd. Executive Options B.V. wordt door haar opdrachtgevers dan ook frequent ingezet buiten Nederland.

Beveiligen is maatwerk. Tijdens een persoonlijk gesprek bezien wij graag uw specifieke situatie en kunnen wij u informeren over de wijze waarop u in uw geval het beste beveiligd kan worden.