Executive Options B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Executive Options B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede ingetreden technische storingen. Executive Options B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door toegang tot deze site.
Opstellen documenten

De consultants van Executive Options B.V. hebben aangetoond zeer waardevol te zijn bij het produceren van beveiligingsplannen, security beleidsplannen, bewakingsplannen, interne reglementen/protocollen (bijvoorbeeld internetgebruik, telefoongebruik of cameragebruik), gedragscodes, et cetera. Zij zijn graag bereid u bij te staan bij het opstellen van dergelijke documenten t.b.v. uw organisatie of onderneming.

Indien u meer informatie wenst, neemt u dan contact op met het kantoor van EXO. Wij zullen u graag vrijblijvend van nadere informatie voorzien omtrent de mogelijkheden in uw specifieke situatie.