Executive Options B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Executive Options B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede ingetreden technische storingen. Executive Options B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door toegang tot deze site.
Risicomanagement

Onder Risicomanagement wordt verstaan het systematisch inschatten en aandacht geven aan onaanvaardbare risicokansen op ieder gebied en niveau in een organisatie.

De beveiliging vormt een belangrijke factor in de borging van de bedrijfscontinuïteit van een onderneming of organisatie. Executive Options B.V. inventariseert uw (security) beleidsplannen, beveiligingsplannen, interne protocollen, reglementen en gedragscodes. Lees meer over onze Quick Scan en IT Security Consultancy.


Senior adviseur

Aan ons bedrijf is als senior adviseur de heer J. Vlaming verbonden. De heer Vlaming heeft 29 jaar bij de Koninklijke Marechaussee gediend, zijn laatste functies waren Commandant van het district KMar Schiphol en plaatsvervangend Commandant Koninklijke Marechaussee. Hij heeft op 1 april 2005 de dienst met functioneel leeftijdsontslag verlaten.

Indien u meer informatie wenst, neemt u dan contact op met het kantoor van EXO. Wij zullen u graag vrijblijvend van nadere informatie voorzien omtrent de mogelijkheden in uw specifieke situatie.