Executive Options B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Executive Options B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede ingetreden technische storingen. Executive Options B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door toegang tot deze site.
Screening personeel (pre-employment check)

Weet u echt wat u in huis heeft ?

De basis van uw onderneming is deskundig en vooral betrouwbaar personeel !

U kunt grote problemen voor uw bedrijf voorkomen door bestaande en vooral nieuwe werknemers te laten screenen alvorens deze mensen op posities te plaatsen waar zij schade kunnen toebrengen aan uw organisatie.

Na een gedegen onderzoek naar de achtergronden, huidige positie en CV van de kandidaat, kan door u een weloverwogen beslissing worden genomen omtrent een eventuele bevordering of tewerkstelling. Afhankelijk van de risico bepaling van de beoogde positie, wordt bepaald welke vorm van screening dient te worden toegepast. Executive Options B.V. kan u daarbij een aantal niveaus van screening aanbieden.

Wij maken daarbij gebruik van een uitgebreid netwerk van bronnen en zeer moderne geautomatiseerde testmethodieken.

Indien u meer informatie wenst over deze vorm van dienstverlening, neemt u dan contact op met het kantoor van Executive Options B.V.. Wij zullen u graag vrijblijvend informeren omtrent de mogelijkheden in uw specifieke situatie.