Executive Options B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Executive Options B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede ingetreden technische storingen. Executive Options B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door toegang tot deze site.
Diefstal / Verduistering uit uw bedrijf (intern)

De geregistreerde verkopen kloppen niet met de nog aanwezige voorraad of er worden opvallend veel transacties terug geboekt in het kassa systeem. U vermoedt dat er wordt gefraudeerd binnen uw bedrijf en dat daardoor derving ontstaat. Er ontstaat onrust onder het personeel doordat niemand elkaar nog echt kan vertrouwen. De resultaten lopen terug.

Door onderzoek van de administratie, in combinatie met interviews, achtergrondonderzoek, heimelijk camera toezicht, observatie, etc, kan Executive Options B.V. vaak duidelijk maken waar of bij wie de oorzaak van deze vervelende vorm van derving ligt.

De bevindingen uit dit onderzoek worden verwoord in een rapportage, die kan worden gebruikt in een eventuele procedure. Executive Options B.V. is u graag van dienst met deskundig advies omtrent de arbeidsrechtelijke afhandeling.

Indien u meer informatie wenst omtrent de penetratie test van Executive Options B.V., neemt u dan contact op met ons kantoor. Wij zullen u graag vrijblijvend informeren omtrent de mogelijkheden voor uw specifieke situatie.