Executive Options B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Executive Options B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede ingetreden technische storingen. Executive Options B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door toegang tot deze site.
IT Security Consultancy

Door de voortdurende ontwikkeling zijn haast alle systemen gedigitaliseerd. Vitale gegevens van bedrijven worden opgeslagen op servers en andere gegevensdragers. De continuïteit van de bedrijfsvoering wordt voor een groot deel bepaald door de toegankelijkheid en werking van die systemen.

Het is daarom van groot belang dat uw organisatie is beveiligd tegen onbevoegde be´nvloeding van betreffende systemen.

Executive Options B.V. beschikt over ervaren specialisten in digitale recherche en consultancy die u kunnen helpen bij het beveiligen van uw systemen. Na een grondige inventarisatie van de systemen en protocollen, zorgen zij ervoor dat de beveiliging op het gewenste niveau wordt gebracht en dat sluitende gebruikersreglementen en protocollen worden opgesteld. Een zogenaamde "penetratietest" van het systeem kan deel uitmaken van de risico inventarisatie.

Indien u meer informatie wenst, neemt u dan contact op met het kantoor van EXO. Wij zullen u graag vrijblijvend van nadere informatie voorzien omtrent de mogelijkheden in uw specifieke situatie.