Executive Options B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Executive Options B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede ingetreden technische storingen. Executive Options B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door toegang tot deze site.
CV controle

U heeft een vacature op een mooie positie binnen uw bedrijf. U heeft een kandidaat op het oog, die uitermate geschikt lijkt voor deze positie. Zijn CV klinkt als een klok, dus u denkt een lot uit de loterij in handen te hebben. Is deze kandidaat wel zo goed en geschikt als het lijkt ?

Het upgraden en verfraaien van het CV is een veel voorkomende fraudevorm. Het weglaten van voormalige werkgevers met wie men vervelende ervaringen heeft gehad, het vermelden van opleidingen en ervaringen die nimmer hebben plaatsgevonden, etc, etc. Men vermeldt niet graag werkgevers op het CV door wie men ontslagen is n.a.v. bijvoorbeeld diefstal, verduistering of anderszins.

Executive Options B.V. kan u in dergelijke selectie procedures van dienst zijn door de aangeleverde CV gegevens onafhankelijk en objectief te controleren. Op die manier weet u immers wat voor vlees u in de kuip heeft, alvorens definitief een besluit te nemen. U voorkomt daarmee mogelijk grote problemen voor uw bedrijf.

Indien u meer informatie wenst over deze vorm van dienstverlening, neemt u dan contact op met het kantoor van Executive Options B.V.. Wij zullen u graag vrijblijvend informeren omtrent de mogelijkheden in uw specifieke situatie.