Executive Options B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Executive Options B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede ingetreden technische storingen. Executive Options B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door toegang tot deze site.
Rijvaardigheidstraining A (basis)

Deze 5-daagse basisopleiding is bedoeld voor degene die van plan zijn directiechauffeur te worden of voor hen die dit al zijn. Onderwerpen die hier worden behandeld zijn kijk- en remtechnieken en voertuigbehandeling en bediening. Door op een juiste manier te leren anticiperen wordt een beter verkeersinzicht gecreëerd.

Daarnaast komen de grondbeginselen van beveiligingstechnische en tactische situaties aan de orde. Ook discretie en etiquetteleer zijn een onderdeel van de cursus. Het vlot, veilig en comfortabel rijden zal als rode draad door de cursus lopen. Er zal een kennis van de topografie en ook een basiskennis aanwezig moeten zijn van het Nederlandse wegennet.

De kandidaten moeten in het bezit zijn van een rijbewijs B en minimaal 100.000 km in het verkeer hebben afgelegd.

Cursisten die de Rijvaardigheidstraining A al hebben gevolgd kunnen ook een applicatie aanvragen. Tijdens deze dag worden alle onderwerpen herhaald en opgefrist.

Deze training bestaat uit een theorie- en een praktijk gedeelte, waarbij het praktische deel wordt behandeld op het Safety Experience Center (SEC) te Rosmalen.

Bij Executive Options B.V. rijvaardigheidsinstituut kunt u tevens deelnemen aan de enige door het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) erkende directiechauffeursopleiding CCV/D1. Meer informatie vindt u op www.rijvaardigheidsinstituut.nl

Bent U geïnteresseerd..?
Vul het antwoordformulier in of neem contact op met het EXO-rijvaardigheidsinstituut.