Executive Options B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Executive Options B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede ingetreden technische storingen. Executive Options B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door toegang tot deze site.
Letselschade fraude

Door een (vermeend) ongeval claimt iemand een schadevergoeding wegens verlies van verdienvermogen of anderszins. Het vermoeden bestaat dat de eisende partij desondanks werkzaamheden en/of activiteiten verricht die niet verenigbaar zijn met het ziektebeeld en/of vermeend letsel. Er doen geruchten de ronde dat hij/zij zich actief ophoudt op sportvelden en dat fysieke arbeid wordt verricht bij derden.

Executive Options B.V. kan u in dergelijke gevallen van dienst zijn door observatie werkzaamheden, interviews en achtergrond onderzoek. Daardoor kan worden vastgesteld of desbetreffende persoon werkelijk in de benoemde mate beperkt is door het (vermeende) letsel of dat deze zich dusdanig fysiek kan inspannen dat dit in strijd moet worden geacht met het betreffende letsel.

In dergelijke onderzoeken worden, waar mogelijk, video- en foto opnamen gemaakt die kunnen dienen ter ondersteuning van de bevindingen. De bevindingen zullen worden verwoord in een procedurebestendige rapportage. Dit bewijsmateriaal kan in een juridische procedure worden gebruikt.

Indien u meer informatie wenst over deze vorm van dienstverlening, neemt u dan contact op met het kantoor van Executive Options B.V.. Wij zullen u graag vrijblijvend informeren omtrent de mogelijkheden in uw specifieke situatie.