Executive Options B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Executive Options B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede ingetreden technische storingen. Executive Options B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door toegang tot deze site.
Advies m.b.t. implementatie van beveiligingsmiddelen

Executive Options B.V. adviseert u vakkundig bij de uiteindelijke implementatie van elektronische- en/of bouwkundige maatregelen. Hierbij zal te allen tijde de afweging worden gemaakt welke leverancier het benodigde product tegen de beste voorwaarden kan leveren, waardoor het belang van onze opdrachtgever optimaal wordt gediend. De consultants van Executive Options B.V. zijn zonder uitzondering op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in beveiligingstechniek.

Indien u meer informatie wenst, neemt u dan contact op met het kantoor van EXO. Wij zullen u graag vrijblijvend van nadere informatie voorzien omtrent de mogelijkheden in uw specifieke situatie.