Executive Options B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Executive Options B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede ingetreden technische storingen. Executive Options B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door toegang tot deze site.
Interview | Getuigenverhoor

U heeft een vervelende situatie binnen uw bedrijf waarbij diverse personen mogelijk betrokken zijn. De betreffende personen dienen deskundig en door een onafhankelijk instituut te worden geïnterviewd. U wilt dit niet door een van uw eigen medewerkers laten doen, doordat dan de schijn van betrokkenheid en subjectiviteit al snel aanwezig is.

U kunt in dergelijke gevallen een beroep doen op Executive Options B.V.. De rechercheurs van Executive Options B.V. zijn allen zeer bedreven in de diverse technieken van interview en verhoor. In de uitvoering zal worden gewerkt met oog voor de toekomstbelangen van het bedrijf en de daarin werkzame personen en conform de geldende gedragscodes. Met de opdrachtgever zal een verhoorplan worden besproken, alvorens met de interviews aan te vangen.

De rechercheurs van Executive Options B.V. hebben hun jarenlange ervaring kunnen opdoen bij diverse recherche afdelingen van politie en marechaussee en in het particuliere onderzoek.

Indien u meer informatie wenst over deze vorm van dienstverlening, neemt u dan contact op met het kantoor van Executive Options B.V.. Wij zullen u graag vrijblijvend informeren omtrent de mogelijkheden in uw specifieke situatie.