Executive Options B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Executive Options B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede ingetreden technische storingen. Executive Options B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door toegang tot deze site.
Alimentatie onderzoek

U betaalt al geruime tijd periodiek een flink bedrag aan alimentatie aan uw ex-partner. U vermoedt echter dat hij/zij inmiddels samenwoont met een nieuwe partner en/of aanmerkelijk hogere inkomsten geniet.

In dergelijke gevallen kunnen er mogelijkheden bestaan om de alimentatie verplichting te reduceren of zelfs op nihil te laten bepalen (geldt niet voor kinderalimentatie). U moet wel bewijsbaar kunnen (laten) maken dat men een economische eenheid vormt, een gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd en dat sprake is van een duurzame affectieve relatie met de nieuwe partner (Art 1:160 BW).

Door achtergrond onderzoek, observatie en interviews kan Executive Options B.V. doorgaans bewijsbaar maken of aan die elementen van samenwoning wordt voldaan en/of de ex-partner aanmerkelijk hogere inkomsten geniet dan ten tijde van de Beschikking is vastgesteld in de draagkrachtberekening.


Van de bevindingen wordt een rapportage vervaardigd die kan worden gebruikt bij een eventueel te starten procedure.

Indien u meer informatie wenst over deze vorm van dienstverlening, neemt u dan contact op met het kantoor van Executive Options B.V.. Wij zullen u graag vrijblijvend informeren omtrent de mogelijkheden in uw specifieke situatie.