Executive Options B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Executive Options B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede ingetreden technische storingen. Executive Options B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door toegang tot deze site.
Onrechtmatig ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is vaak een doorn in het oog van iedere werkgever. Sinds de inwerkingtreding van de Wet Poortwachter, zijn de werkgeverskosten hieromtrent opgelopen doordat de werkgever diverse verplichte acties dient te ondernemen. Het is daarom extra frustrerend wanneer een werknemer zich onterecht ziek meldt.

U vermoedt dat de werknemer die zich ziek heeft gemeld, elders aan het werk is. U heeft vernomen dat de zieke werknemer gewoon doorgaat met zaalvoetballen en tennissen. Onder het overige personeel ontstaat op die manier een verhoogde werkdruk en een verminderde arbeidsvreugde, los van het feit dat u de "zieke" werknemer gewoon doorbetaalt.

In dergelijke gevallen kan Executive Options B.V. u van dienst zijn door statische- en dynamische observaties uit te voeren op de betreffende medewerker. Op die manier krijgt u exact in beeld op welke wijze de medewerker zich beweegt tijdens zijn "ziekte". Waar mogelijk zullen wij onze bevindingen ondersteunen door de productie van video- en foto opnamen.

Ook wanneer Executive Options B.V. kan vaststellen dat de betreffende werknemer daadwerkelijk ziek is, is de werkgever gebaat bij een onderzoek. Op die manier kan de werkgever immers met een gerust hart de werknemer doorbetalen.

Van de bevindingen wordt door ons een procedurebestendige rapportage vervaardigd.

Indien u meer informatie wenst over deze vorm van dienstverlening, neemt u dan contact op met het kantoor van Executive Options B.V.. Wij zullen u graag vrijblijvend informeren omtrent de mogelijkheden in uw specifieke situatie.