Executive Options B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Executive Options B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede ingetreden technische storingen. Executive Options B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door toegang tot deze site.
Rijvaardigheidstraining B (voortgezet)

Deze 5-daagse cursus sluit aan op Rijvaardigheidstraining A en richt zich vooral op de beveiligingstaken van de directiechauffeur. Zo leren cursisten om onder hogere dreiging hun verantwoordelijke taak op een onopvallende, discrete en toch juiste manier uit te voeren. U herkent deze risicovolle situaties en zorgt voor een snelle juiste oplossing.

Tijdens deze cursus wordt er dieper op de onderwerpen ingegaan welke in Rijvaardigheidstraining A zijn behandeld. Er zullen dringende situaties worden nagebootst en er zal hierop op een juiste manier moeten worden gehandeld.

Enkele onderwerpen welke worden behandeld zijn:

Waarnemen en kijktechnieken

  • Voertuigbeheersing op droog, nat en glad wegdek
  • Het omgaan met de krachten van het voertuig
  • Verkeersinzicht (het "lezen" van de weg)
  • Bochtentechniek
  • Inhaaltechnieken
  • Rijden bij duisternis

Daarnaast ook:

  • Topografie
  • Etiquetteleer
  • Beveiligingsrijtechnieken
  • Omgangsvormen

Ook circuittraining en een hogesnelheidsopleiding kunnen deel uit maken van deze cursus deze facetten worden in het buitenland beoefend. Het aanvangsniveau van deze cursus is Executive Options B.V. Rijvaardigheidstraining A of een andere gelijkwaardige opleiding.

Deze training vindt voor een deel plaats op het oefencircuit van het Safety Experience Center (SEC) te Rosmalen. Daarnaast wordt op de openbare weg in Duitsland en Nederland gereden.

Bent U geïnteresseerd..?
Vul het antwoordformulier in of neem contact op met het EXO-rijvaardigheidsinstituut.