Executive Options B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Executive Options B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede ingetreden technische storingen. Executive Options B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door toegang tot deze site.
Overtreding concurrentiebeding

Uw voormalig (commercieel) werknemer is kennelijk actief in dezelfde branche als u en overtreedt daarmee het concurrentiebeding dat u samen bent overeengekomen.

Om in een eventuele procedure sterk voor de dag te komen, zult u dit hard moeten maken door bewijzen aan te voeren van deze overtreding. Executive Options B.V. is u daarbij graag van dienst.

Door observatie, foto- en videobeelden, testaankopen, e-mail verkeer en gesprekken, kan doorgaans worden vastgesteld of betreffende ex-medewerker de overeenkomst heeft geschonden.

Van deze bevindingen wordt een procedure bestendige rapportage vervaardigd, die kan worden ingezet in een eventuele civiele partijstelling.

Indien u meer informatie wenst over deze vorm van dienstverlening, neemt u dan contact op met het kantoor van Executive Options B.V.. Wij zullen u graag vrijblijvend informeren omtrent de mogelijkheden in uw specifieke situatie.