Executive Options B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Executive Options B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede ingetreden technische storingen. Executive Options B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door toegang tot deze site.
Kwalificatie

De persoonsbeveiligers van Executive Options B.V. zijn allen hoog opgeleide experts uit diverse speciale onderdelen van de ministeries van Justitie en Defensie. Mede hierdoor zijn onze opdrachtgevers verzekerd van de kwaliteit, betrouwbaarheid en discretie die bij dergelijke opdrachten mag worden verwacht.

Beveiligen is maatwerk. Tijdens een persoonlijk gesprek bezien wij graag uw specifieke situatie en kunnen wij u informeren over de wijze waarop u in uw geval het beste beveiligd kan worden.